Gegevensbeschermingsbeleid

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Leefmilieu Brussel (Brussels Instituut voor Milieubeheer) om uw aanvraag voor deelname aan het centraal examen voor EPB certificateurs te behandelen, conform aan het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw.

Om uw inschrijving te verwerken zijn volgende gegevens nodig:

Als u een factuur wilt, zijn nog andere gegevens vereist: btw-nummer, adres, e-mail en telefoon van het bedrijf.

Voor vragen, in het bijzonder om uw rechten op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

Het is noodzakelijk dat u uw identiteit aantoont, bijvoorbeeld door een fotokopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

Als u wilt, kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.